Handboek Mediation

Handboek Mediation Het Handboek Mediation is een van de meest volledige Nederlandstalige naslagwerken op het gebied van mediation en conflicthantering, zo niet het meest gebruikte.

Op deze website kunt u kennismaken met de redactie en de auteurs. Onder het tabje Verdieping vindt u diverse handige reglementen, artikelen en andere relevante stukken die u heel makkelijk kunt downloaden. Aan alle stukken wordt gerefereerd in het Handboek Mediation zelf.

Handboek Mediation
Mediation is van steeds groter belang in Nederland. Het kan ingezet worden op verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang met kinderen, omgevingsrecht, bij arbeidszaken, in het zakenleven, bij conflicten tussen buren, binnen de overheid, en binnen de (internationale) politiek. In deze contexten kunnen uiteenlopende soorten conflicten spelen. Deze terreinen en de typerende conflicten worden in het handboek beschreven. Daarnaast biedt het Handboek Mediation achtergrondinformatie die voor een beter begrip van mediation onontbeerlijk is.

Mediation is een multidisciplinair vakgebied en mediators hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Het Handboek Mediation is geschikt voor mediators die hun kennis up-to-date willen houden. Daarnaast kan het gebruikt worden als naslagwerk voor de praktijk. Potentiële mediators kunnen het gebruiken om zich voor te bereiden op het schriftelijk mediationexamen.

Meer video's
  Lees meer Bekijk inhoudsopgave

  Redactie

  
mr. drs. 
H.J. 
Bonenkamp
  Dick (mr. drs. H.J.) Bonenkamp

  Dick (mr. drs. H.J.) Bonenkamp is algemeen directeur van de Merlijn Groep. Tot de groep behoort Merlijn Mediation bv, een nmi-gecertificeerd opleidingsinstituut. Hij is advocaat geweest van 1985 tot 2011 en trainer en (internationaal) mediator vanaf 1996 (vanaf 2003 NMI registermediator).

  Bekijk video
  
dr. 
A.F.M. 
Brenninkmeijer
  Alex (dr. A.F.M.) Brenninkmeijer

  Alex (dr. A.F.M.) Brenninkmeijer is sinds 1 oktober 2005 de Nationale ombudsman. Hij is als rechter betrokken geweest bij bestuursrechtspraak, was hoogleraar burgerlijk procesrecht (Universiteit van Amsterdam), staats- en bestuursrecht (Universiteit Leiden ) en tevens aan deze universiteit hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid en ADR (Albedaleerstoel).

  Bekijk video
  
drs. 
K. 
van 
Oyen
  Karen (drs. K.) van Oyen

  Karen (drs. K.) van Oyen heeft een mediationpraktijk in Amsterdam. Als NMI registermediator richt ze zich op samenwerkings-, arbeids- en groepsconflicten en geeft ze trainingen. Voor CNA werkt ze als trainer/adviseur docentprofessionalisering binnen het hbo- en universitair onderwijs.

  
dr. 
H.C.M. 
Prein
  Hugo (dr. H.C.M.) Prein

  Hugo (dr. H.C.M.) Prein was 36 jaar als sociaal/organisatiepsycholoog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij promoveerde in 1982 in Leiden op De Rol van de derde partij bij conflicten, schreef onder meer het Trainingsboek Conflicthantering en Mediation, Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator en een groot aantal artikelen in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

  Bekijk video

  Auteur uitgelicht

  Eva (mr. E.) Schutte is oprichter en partner van Reuling Schutte, een advocatennichekantoor dat zich volledig richt op zakelijke mediation. Zij was daarvoor jarenlang advocaat-partner in de proces- en verzekeringspraktijk bij Van Doorne Advocaten en Notarissen.
  Zij is verder onder meer lid van het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Zij publiceert regelmatig over mediation, zo schreef zij onder andere samen met Jacqueline Spierdijk het boek Juridische aspecten van mediation en De advocaat in mediation: tips, trucs en blunders. Daarnaast is zij met Monique van de Griendt auteur van de titels Taal van de mediator en Mediation in arbeidsconflicten. Zij is verder onder meer lid van het college van beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

  Eva Schutte is met Jacqueline Spierdijk auteur van hoofdstuk 11 (Juridische aspecten van mediation).
  Lees meer